Trang chủ » Nhựa đệ nhất » Phụ kiện uPVC đệ nhất » Keo dán Đệ Nhất ( VINYL ADHESIVE)

Keo dán Đệ Nhất ( VINYL ADHESIVE)

keo-dan-vinyl-adhesive

Keo dán ống nhựa PVC Đệ Nht

 Số thứ tự

Tên sản phẩm Đơn vị tính Đơn giá

1

Keo dán ống nhựa PVC Đệ Nhất ống G200 Tuýt                38,610
2 Keo dán ống nhựa PVC Đệ Nhất ống G500 Hộp

               70,510

3 Keo dán ống nhựa PVC Đệ Nhất ống G1000 Hộp

             132,770