Trang chủ » Nhựa vinh xuân » Nhựa DISMY » Phụ kiện PVC Dismy » Keo dán ống PVC 15g Dismy

Keo dán ống PVC 15g Dismy

Keo dán ống PVC 15g

keo-phu-kien-upvc

 

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Keo dán ống PVC 15g Dismy —– Tuýp 3.100
Keo dán ống PVC 30g Dismy —– Tuýp 4.600
Keo dán ống PVC 50g Dismy —– Tuýp 7.200
Keo dán ống PVC 500g Dismy   Hộp 64.900
Keo dán ống PVC Kg Dismy —– Kg 129.800

>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong
>>>> Phụ Kiện uPVC