Trang chủ » Máy bơm công nghiệp » Máy bơm Pentax » Máy bơm nước Pentax MSHC-30

Máy bơm nước Pentax MSHC-30

30-228x228-270x270

>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện HDPE

Máy bơm nước Pentax MSHC-30

Loại:Máy bơm Pentax
Mô tả sản phẩm:
Giá: 134,000,000 VNĐ

Loại máy bơm: Máy bơm công nghiệp

Hãng sản xuất:Pentax

Loại bơm: Sử dụng điện

Lưu lượng (m3/h): 90

Sức hút tối đa (m): 152

Áp suất tối đa (bar): 0

Công suất (W): 37000

 >>>> Phụ kiện uPVC Dekko

Thông số kỹ thuật

TÊN SẢN PHẨM                                                           

BẢO HÀNH

GIÁ USD  

GIÁ VNĐ                  

Bơm đầu Jet Pentax Cam 100

12 tháng       

117$          

2,450,000 VNĐ

Bơm ly tâm Pentax CM 100

12 tháng

175$

3,650,000 VNĐ

Máy bơm Penntax CAM 100/00 230-50

12 tháng

183$

3,820,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax INOXT 100

12 tháng

201$

4,200,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CST 450/3

12 tháng

203$

4,250,000 VNĐ

Bơm ly tâm 2 họng hút giếng khoan Pentax AP 200

12 tháng

249$

5,200,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CAB 200

12 tháng

251$

5,250,000 VNĐ

Bơm họng súng Pentax CAB

12 tháng

258$

5,400,000 VNĐ

Bơm nước Pentax CM 160/00

12 tháng

287$

6,000,000 VNĐ

Máy bơm chìm nước thải Pentax CP 45 230-50DP60 G

12 tháng

325$

6,790,000 VNĐ

Bơm ly tâm Pentax MB 200

12 tháng

330$

6,900,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax DX 80/2G

12 tháng

337$

7,050,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax DG 100/2G

12 tháng

349$

7,300,000 VNĐ

Máy bơm nước PENTAX MPT 100/4

12 tháng

409$

8,550,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax DX 100/2G

12 tháng

421$

8,800,000 VNĐ

Máy bơm nước PENTAX MPT 200/4

12 tháng

478$

10,000,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CST 450/4

12 tháng

500$

10,450,000 VNĐ

Máy bơm ly tâm Pentax CM32/160B 2.2KW

12 tháng

506$

10,580,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CST 300/3

12 tháng

549$

11,480,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM32-160C

12 tháng

550$

11,500,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM32 – 160B

12 tháng

564$

11,780,000 VNĐ

Máy bơm Pentax U5V 200/7 230-50

12 tháng

598$

12,500,000 VNĐ

Máy bơm nước PENTAX CST400/3

12 tháng

610$

12,750,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM 32-160A

12 tháng

617$

12,900,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CST 550/4

12 tháng

622$

13,000,000 VNĐ

Máy bơm nước PENTAX MPT 300/6

12 tháng

634$

13,250,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax U 7V-350/7T 230/400-50

12 tháng

644$

13,450,000 VNĐ

Máy bơm Pentax CM 32-200C

12 tháng

694$

14,500,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM40-160B

12 tháng

701$

14,650,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM40 – 160A

12 tháng

703$

14,690,000 VNĐ

Máy bơm nước PENTAX MPT 400/8V

12 tháng

711$

14,850,000 VNĐ

Máy bơm Pentax U7V 400/8T 230/400-50

12 tháng

799$

16,700,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax DMT 200

12 tháng

837$

17,500,000 VNĐ

Bơm Pentax CM 40-125A

12 tháng

854$

17,850,000 VNĐ

Máy bơm nước PENTAX U7V-550/10T

12 tháng

947$

19,800,000 VNĐ

Bơm thả chìm nước thải Pentax DMT-310

12 tháng

967$

20,200,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM50 – 160A

12 tháng

980$

20,490,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM40-200A

12 tháng

986$

20,600,000 VNĐ

Máy bơm nước PENTAX CM 40-160A

12 tháng

988$

20,655,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM150-160A

12 tháng

1,000$

20,900,000 VNĐ

Máy bơm Pentax U7 V 550/10T 230/400-50

12 tháng

1,033$

21,600,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM50-160B

12 tháng

1,053$

22,000,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM65-125B

12 tháng

1,165$

24,350,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM40-200B

12 tháng

1,196$

25,000,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM65-125A

12 tháng

1,213$

25,350,000 VNĐ

máy bơm nước PENTAX U18-750/8T

12 tháng

1,263$

26,400,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax DMT 550

12 tháng

1,423$

29,750,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM40-250B

12 tháng

1,445$

30,199,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM50-200B

12 tháng

1,455$

30,410,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM65-160B

12 tháng

1,462$

30,550,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM50-200A/15

12 tháng

1,478$

30,900,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM80-160D

12 tháng

1,512$

31,600,000 VNĐ

Máy bơm chữa cháy Pentax RV95N

12 tháng

2,010$

42,000,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM65-160A

12 tháng

2,038$

42,600,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM65-200C

12 tháng

2,318$

48,450,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM50-200A

12 tháng

2,321$

48,500,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM50-250C

12 tháng

2,321$

48,500,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM40-250A

12 tháng

2,329$

48,667,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM80-160C

12 tháng

2,361$

49,350,000 VNĐ

Máy bơm Pentax CM80-160B

12 tháng

2,416$

50,500,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM65-200B

12 tháng

2,599$

54,324,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM50-250B

12 tháng

2,600$

54,342,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM50-250A

12 tháng

2,749$

57,450,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM65-200A

12 tháng

2,764$

57,760,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM80-160A

12 tháng

2,775$

58,000,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM65-250B

12 tháng

4,203$

87,850,000 VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM80-200B

12 tháng

5,689$

118,900,000  VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM80-200A

12 tháng

6,124$

128,000,000  VNĐ

Máy bơm nước Pentax CM65-250A

12 tháng

6,160$

128,750,000 VNĐ

Bơm trục đứng Pentax MX 300

12 tháng

 

Call

Bơm thả chìm nước thải Pentax DX 80

12 tháng

 

Call

Bơm thả chìm hút giếng khoan Pentax 4ST-6ST

12 tháng

 

Call

Máy bơm nước trục đứng Pentax Ultra 18SL-250

12 tháng

 

Call

Máy bơm nước Pentax Ultra 18SL-400

12 tháng

 

Call

Máy bơm nước Pentax 6S70

12 tháng

 

Call

Máy bơm nước Pentax MSHC-6-37

12 tháng

 

Call

Máy bơm nước Pentax MSHC-30

12 tháng

 

Call

Máy bơm Pentax U9 V 550/10T 230/400-50

12 tháng

 

Call

Máy bơm chìm nước thải Pentax DP40 G

12 tháng

 

Call

Máy bơm Pentax PM 45 230-50Hz

12 tháng

 

Call

Máy bơm Pentax CP 45 230-50

12 tháng

 

Call

Máy bơm Pentax AP 100-2

12 tháng

   
Bơm chìm nước thải Pentax DX 2G 2Hp

12 tháng