Trang chủ » Ống nhựa Tiền Phong » Phụ Kiện PPR » Nối Góc 90° PPR SINO ren trong

Nối Góc 90° PPR SINO ren trong

Cút ren trong PPR SINO

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 90° ren trong PPR 20-1/2″ SINO Ø 20 Cái 42.300
Nối góc 90° ren trong PPR 25-1/2″ SINO Ø 25 Cái 48.000
Nối góc 90° ren trong PPR 25-3/4″ SINO Ø 25 Cái 64.700
Nối góc 90° ren trong PPR 32-1” SINO Ø 32 Cái 119.500
Nối góc 90° ren trong PPR 40-1” SINO Ø 40 Cái 280.000

>>>Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

>>>>Phụ Kiện uPVC

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong