Trang chủ » Ống nhựa Tiền Phong » Phụ Kiện PPR » Nối Góc PPR SINO 45°

Nối Góc PPR SINO 45°

Chếch PPR SINO

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 45° PPR 20 SINO Ø 20 Cái 4.800
Nối góc 45° PPR 25 SINO Ø 25 Cái 7.700
Nối góc 45° PPR 32 SINO Ø 32 Cái 11.600
Nối góc 45° PPR 40 SINO Ø 40 Cái 23.100
Nối góc 45° PPR 50 SINO Ø 50 Cái 44.100
Nối góc 45° PPR 63 SINO Ø 63 Cái 101.000
Nối góc 45° PPR 75 SINO Ø 75 Cái 155.300
Nối góc 45° PPR 90 SINO Ø 90 Cái 185.000
Nối góc 45° PPR 110 SINO Ø 110 Cái 322.100