Trang chủ » Ống nhựa DISMY » Phụ kiện PVC Dismy » Nối góc PVC 45° phun Dismy

Nối góc PVC 45° phun Dismy

Chếch PVC Dismy

chech-pvc

>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong

>>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Nối góc 45° Phun PVC 21 Dismy Ø 21 Cái 1.300
Nối góc 45° Phun PVC 27 Dismy Ø 27 Cái 1.600
Nối góc 45° Phun PVC 34 Dismy Ø 34 Cái 2.300
Nối góc 45° Phun PVC 42 Dismy Ø 42 Cái 3.600
Nối góc 45° Phun PVC 48 Dismy Ø 48 Cái 5.800
Nối góc 45° Phun PVC 60 Dismy Ø 60 Cái 9.500
Nối góc 45° Phun PVC 75 Dismy Ø 75 Cái 16.400
Nối góc 45° Phun PVC 90 Dismy Ø 90 Cái 22.500
Nối góc 45° Phun PVC 110 Dismy Ø 110 Cái 32.800
Nối góc 45° Phun PVC 125 Dismy Ø 125 Cái 65.000
Nối góc 45° Phun PVC 140 Dismy Ø 140 Cái 72.000
Nối góc 45° Phun PVC 160 Dismy Ø 160 Cái 110.000
Nối góc 45° Phun PVC 200 Dismy Ø 180 Cái 265.000