Trang chủ » Ống nhựa DISMY » Phụ kiện PVC Dismy » Nối góc PVC ren trong Dismy

Nối góc PVC ren trong Dismy

Cút PVC ren trong Dismy

noi-goc-ren-trong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Nối góc ren trong PVC 21 Dismy Ø 21 Cái 2.100
Nối góc ren trong PVC 27 Dismy Ø 27 Cái 2.700