Trang chủ » Nhựa đệ nhất » Phụ kiện HDPE đê nhất » Nối ren trong phụ kiện hdpe Đệ Nhất

Nối ren trong phụ kiện hdpe Đệ Nhất

Nối ren trong hdpe Đệ Nhất

Khâu nối ren trong                  F,Adapter

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Nối ren trong Đệ Nhất 20mm x 1/2″ Cái       34,540
2 Nối ren trong Đệ Nhất 20mm x 3/4″ Cái

      42,900

3

Nối ren trong Đệ Nhất 25mm x 1/2″ Cái       35,420
4 Nối ren trong Đệ Nhất 25mm x 3/4″ Cái

      43,670

5

Nối ren trong Đệ Nhất 32mm x 3/4″ Cái       51,590
6 Nối ren trong Đệ Nhất 32mm x 1″ Cái

    131,780

>>>Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong