Trang chủ » Nhựa đệ nhất » Phụ kiện PPR đệ nhất » Nối ren trong PPR đệ nhất

Nối ren trong PPR đệ nhất

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối ren trong PPR Đệ Nhất Đệ Nhất 20-1/2″ Ø 20 Cái 38.000
Đầu nối ren trong PPR Đệ Nhất Đệ Nhất 25-1/2″ Ø 25 Cái 46.500
Đầu nối ren trong PPR Đệ Nhất Đệ Nhất 25-3/4″ Ø 25 Cái 51.900
Đầu nối ren trong PPR Đệ Nhất Đệ Nhất 32-1″ Ø 32 Cái 84.500
Đầu nối ren trong PPR Đệ Nhất  40-1.1/4″ Ø 40 Cái 209.500
Đầu nối ren trong PPR Đệ Nhất Đệ Nhất 50-1.1/2″ Ø 50 Cái 278.000
Đầu nối ren trong PPR Đệ Nhất Đệ Nhất 63-2″ Ø 63 Cái 562.500
Đầu nối ren trong PPR Đệ Nhất Đệ Nhất 75-2.1/2″ Ø 75 Cái 800.800
Đầu nối ren trong PPR Đệ Nhất Đệ Nhất 75-2.1/4″ Ø 75 Cái 800.800
Đầu nối ren trong PPR Đệ Nhất Đệ Nhất 90-3″ Ø 90 Cái 1.606.000
Đầu nối ren trong PPR Đệ Nhất Đệ Nhất 90-31/2″ Ø 90 Cái 1.606.000

>>>> Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện uPVC