Trang chủ » Nhựa đệ nhất » Phụ kiện HDPE đê nhất » Phụ kiện hpde nối giảm Reducing Socket

Phụ kiện hpde nối giảm Reducing Socket

Côn thu HDPE Đệ Nhất

noi-giam-hpde

Bảng giá phụ kiện côn thu HDPE Đệ Nhất

>>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>>Ống nhựa uPVC Bình Minh

Nối giảm       R,socket

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Côn thu HDPE Đệ Nhất 50mm x 25mm Cái       11,990
2 Côn thu HDPE Đệ Nhất 50mm x 32mm Cái

      12,650

3

Côn thu HDPE Đệ Nhất 50mm x 40mm Cái       12,650
4 Côn thu HDPE Đệ Nhất 63mm x 25mm Cái

      20,240

5

Côn thu HDPE Đệ Nhất 63mm x 32mm Cái       21,670
6 Côn thu HDPE Đệ Nhất 63mm x 40mm Cái

      22,220

7

Côn thu HDPE Đệ Nhất 63mm x 50mm Cái       22,220
8 Côn thu HDPE Đệ Nhất 90mm x 40mm Cái

      83,930

9

Côn thu HDPE Đệ Nhất 90mm x 50mm Cái       91,740
10 Côn thu HDPE Đệ Nhất 90mm x 63mm Cái

      98,340

11

Côn thu HDPE Đệ Nhất 90mm x 75mm Cái     126,720
12 Côn thu HDPE Đệ Nhất 110mm x 50mm Cái

    122,980

13

Côn thu HDPE Đệ Nhất 110mm x 63mm Cái     132,440
14 Côn thu HDPE Đệ Nhất 110mm x 75mm Cái

    147,180

15

Côn thu HDPE Đệ Nhất 110mm x 90mm Cái     156,420
16 Côn thu HDPE Đệ Nhất 160mm x 63mm Cái

    266,200

17

Côn thu HDPE Đệ Nhất 160mm x 75mm Cái     314,600
18 Côn thu HDPE Đệ Nhất 160mm x 90mm Cái

    327,580

19

Côn thu HDPE Đệ Nhất 160mm x 110mm Cái     361,790
20 Côn thu HDPE Đệ Nhất 160mm x 125mm Cái

    357,170

21

Côn thu HDPE Đệ Nhất

200mm x 63mm

Cái     446,600
22 Côn thu HDPE Đệ Nhất

200mm x 75mm

Cái

    464,420

23

Côn thu HDPE Đệ Nhất 200mm x 90mm Cái     483,780
24 Côn thu HDPE Đệ Nhất 

200mm x 110mm

Cái

    539,550

25

Côn thu HDPE Đệ Nhất 

200mm x 125mm

Cái 638,330
26 Côn thu HDPE Đệ Nhất

200mm x 160mm

Cái

    638,330

27

Côn thu HDPE Đệ Nhất

160mm x 63mm

Cái     266,200
28 Côn thu HDPE Đệ Nhất

160mm x 75mm

Cái

    314,600

29

Côn thu HDPE Đệ Nhất

160mm x 90mm

Cái     327,580
30 Côn thu HDPE Đệ Nhất

160mm x 110mm

Cái

    361,790

31

Côn thu HDPE Đệ Nhất

160mm x 125mm

Cái     357,170
32 Côn thu HDPE Đệ Nhất

200mm x 63mm

Cái

    446,600

33

Côn thu HDPE Đệ Nhất

200mm x 75mm

Cái     464,420
34 Côn thu HDPE Đệ Nhất

200mm x 90mm

Cái

    483,780

35

Côn thu HDPE Đệ Nhất

200mm x 110mm

Cái     539,550
36 Côn thu HDPE Đệ Nhất

200mm x 160mm

Cái

    638,330

 

>>> Ống nhựa PPR Vinaconex