Trang chủ » Ống nhựa Đệ Nhất » Phụ kiện HDPE đê nhất » Phụ kiện Ống nối Hpde Đệ Nhất

Phụ kiện Ống nối Hpde Đệ Nhất

Măng sông HDPE Đệ Nhất

phu-kien-ong-noi-hpde noi-thang-hdpe-tien-phong

Bảng giá Măng sông HDPE Đệ Nhất

>>>Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh

Nối      R,socket

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Măng sông HDPE Đệ Nhất 20 Cái           2,750
2 Măng sông HDPE Đệ Nhất 25 Cái

          4,290

3

Măng sông HDPE Đệ Nhất 32 Cái           7,040
4 Măng sông HDPE Đệ Nhất 40 Cái

        10,120

5

Măng sông HDPE Đệ Nhất 50 Cái         17,930
6 Măng sông HDPE Đệ Nhất 63 Cái

        27,280