Trang chủ » Ống nhựa DISMY » Phụ kiện PVC Dismy » Phụ Kiện uPVC Zoăng cao su Dismy

Phụ Kiện uPVC Zoăng cao su Dismy

Phụ Kiện uPVC Zoăng cao su

zoang-cao-su-upvc

>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Ống PPR chịu tia cực tím

 

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zoăng cao su 63 Dismy Ø 63 Cái 10.000
Zoăng cao su 75 Dismy Ø 75 Cái 12.600
Zoăng cao su 90 Dismy Ø 90 Cái 15.300
Zoăng cao su 110 Dismy Ø 110 Cái 19.400
Zoăng cao su 125 Dismy Ø 125 Cái 23.700
Zoăng cao su 140 Dismy Ø 140 Cái 26.400
Zoăng cao su 160 Dismyv Ø 160 Cái 36.200
Zoăng cao su 180 Dismy Ø 180 Cái 45.100
Zoăng cao su 200 Dismy Ø 200 Cái 45.600
Zoăng cao su 225 Dismy Ø 225 Cái 60.400
Zoăng cao su 250 Dismy Ø 250 Cái 72.500
Zoăng cao su 280 Dismy Ø 280 Cái 103.700
Zoăng cao su 315 Dismy Ø 315 Cái 135.800
Zoăng cao su 355 Dismy Ø 355 Cái 183.000
Zoăng cao su 400 Dismy Ø 400 Cái 256.900
Zoăng cao su 450 Dismy Ø 450 Cái 404.900
Zoăng cao su 500 Dismy Ø 500 Cái 504.800