Trang chủ » Nhựa đệ nhất » Phụ kiện HDPE đê nhất » PK HDPE Đệ Nhất – Co90 (90 Elbow)

PK HDPE Đệ Nhất – Co90 (90 Elbow)

Cút 90° HDPE Đệ Nhất

co-90-90-elbow

>>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện HDPE

 

 

 

Co 90°                    90°Elbow

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

 Cút 90 HDPE Đệ Nhất D20 Cái           4,840
2 Cút 90 HDPE Đệ Nhất D25 Cái

          6,600

3

Cút 90 HDPE Đệ Nhất D32 Cái         11,880
4 Cút 90 HDPE Đệ Nhất 40 Cái

        17,600

5

Cút 90 HDPE Đệ Nhất D50 Cái         27,720
6 Cút 90 HDPE Đệ Nhất D63 Cái

        52,800

>>>> Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong