Trang chủ » Sản Phẩm » Máng Đèn » Máng Đèn BATTEN

Máng Đèn BATTEN

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Máng Đèn BATTEN      
1   Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 9W (SLBT106) Comet chiếc 133.000 VND
2   Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 18W (SLBT112) Comet chiếc 175.000 VND
3   Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 9W (SLBT106/G) Comet chiếc 80.500 VND
4   Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 18W (SLBT112/G) Comet chiếc 115.500 VND
5   Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 8W (SLB106/G) Comet chiếc 59.500 VND
6   Đèn Tube Led & Máng Đèn Batten Comet 16W (SLB112/G) Comet chiếc 80.500 VND

>> Đèn led thanh ray

>>> Đèn led pha