Trang chủ » Nhựa đệ nhất » Phụ kiện HDPE đê nhất » Tê ren ngoài HDPE Đệ Nhất

Tê ren ngoài HDPE Đệ Nhất

Tê ren ngoài HDPE Đệ Nhất

Te ren ngoài HDPE               Female tee

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Tê ren ngoài Đệ Nhất 20mm x 1/2″ Cái     48,070
2 Tê ren ngoài Đệ Nhất 20mm x 3/4″ Cái

    59,620

3

Tê ren ngoài Đệ Nhất 25mm x 1/2″ Cái     56,320
4 Tê ren ngoài Đệ Nhất 25mm x 3/4″ Cái

    63,470

5

Tê ren ngoài Đệ Nhất 32mm x 3/4″ Cái     86,790
6 Tê ren ngoài Đệ Nhất 32mm x 1″ Cái

  190,630

>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>>> Phụ kiện PPR Bình Minh