Trang chủ » Ống nhựa Đệ Nhất » Phụ kiện HDPE đê nhất » Tê ren trong phụ kiện hpde Đệ Nhất

Tê ren trong phụ kiện hpde Đệ Nhất

Tê ren trong HDPE Đệ Nhất

Tê ren trong                         Male Tee

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Tê ren trong Đê Nhất 20mm x 1/2″ Cái             44,000
2 Tê ren trong Đê Nhất 20mm x 3/4″ Cái

            54,670

3

Tê ren trong Đê Nhất 25mm x 1/2″ Cái             49,830
4 Tê ren trong Đê Nhất 25mm x 3/4″ Cái

            62,040

5

Tê ren trong Đê Nhất 32mm x 3/4″ Cái             76,120
6 Tê ren trong Đê Nhất 32mm x 1″ Cái

          169,400

>>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>>>Ống nhựa PPR Vinaconex