Trang chủ » Nhựa đệ nhất » Phụ kiện uPVC đệ nhất » Tê thu Đệ Nhất (REDUCING TEE)

Tê thu Đệ Nhất (REDUCING TEE)

te-giam-reducing-tee

>>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>>  Ống nhựa uPVC Bình Minh

Tê thu Đệ Nhất  (REDUCING TEE)

Số thứ tự

Tên sản phẩm

Quy cách
Size

Đơn vị tính

Đơn giá

1
Tê thu Đệ Nhất
Ø27×21
Cái
3,960
2
Tê thu Đệ Nhất
Ø34×21
Cái
5,940
3
Tê thu Đệ Nhất
Ø34×27
Cái
7,040
4
Tê thu Đệ Nhất
Ø42×21
Cái
8,470
5
Tê thu Đệ Nhất
Ø42×27
Cái
8,470
6
Tê thu Đệ Nhất
Ø42×34
Cái
9,680
7
Tê thu Đệ Nhất
Ø49×21
Cái
11,440
8
Tê thu Đệ Nhất
Ø49×27
Cái
12,210
9
Tê thu Đệ Nhất
Ø49×34
Cái
13,530
10
Tê thu Đệ Nhất
Ø49×42
Cái
15,070
11
Tê thu Đệ Nhất
Ø60×21
Cái
19,470
12
Tê thu Đệ Nhất
Ø60×27
Cái
20,020
13
Tê thu Đệ Nhất
Ø60×34
Cái
20,350
14
Tê thu Đệ Nhất
Ø60×42
Cái
20,790
15
Tê thu Đệ Nhất
Ø60×49
Cái
23,540
16
Tê thu Đệ Nhất
Ø89×27
Cái
53,900
17
Tê thu Đệ Nhất
Ø89×34
Cái
54,120
18
Tê thu Đệ Nhất
Ø89×42
Cái
54,230
19
Tê thu Đệ Nhất
Ø89×49
Cái
54,340
20
Tê thu Đệ Nhất
Ø89×60
Cái
53,020
21
Tê thu Đệ Nhất
Ø90×27
Cái
53,900
22
Tê thu Đệ Nhất
Ø90×34
Cái
54,120
23
Tê thu Đệ Nhất
Ø90×42
Cái
54,230
24
Tê thu Đệ Nhất
Ø90×49
Cái
54,340
25
Tê thu Đệ Nhất
Ø90×60
Cái
53,020
26
Tê thu Đệ Nhất
Ø110×60
Cái
93,720
27
Tê thu Đệ Nhất
Ø110×90
Cái
93,720
28
Tê thu Đệ Nhất
Ø114×49
Cái
80,740
29
Tê thu Đệ Nhất
Ø114×60
Cái
96,910
30
Tê thu Đệ Nhất
Ø114×89
Cái
111,540
31
Tê thu Đệ Nhất
Ø140×114
Cái
201,190
32
Tê thu Đệ Nhất
Ø160×90
Cái
321,530
33
Tê thu Đệ Nhất
Ø160×110
Cái
344,300
34
Tê thu Đệ Nhất
Ø168×114
Cái
377,080
35
Tê thu Đệ Nhất
Ø200×110
Cái
820,050
36
Tê thu Đệ Nhất
Ø200×140
Cái
820,050
37
Tê thu Đệ Nhất
Ø200×160
Cái
820,050
38
Tê thu Đệ Nhất
Ø220×168
Cái
1,048,190
39
Tê thu Đệ Nhất
Ø225×110
Cái
1,122,000
40
Tê thu Đệ Nhất
Ø225×140
Cái
1,181,290
41
Tê thu Đệ Nhất
Ø225×160
Cái
1,264,450
42
Tê thu Đệ Nhất
Ø225×200
Cái
1,514,040
43
Tê thu Đệ Nhất
Ø250×200
Cái
2,845,920
44
Tê thu Đệ Nhất
Ø250×225
Cái
3,144,570

 

>>>  Phụ kiện PPR Vinaconex