Trang chủ » Ống nhựa Europipe » Tê thu hàn HDPE Europipe

Tê thu hàn HDPE Europipe

te-thu-t

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Phụ kiện dùng để chia đường ống HDPE xuống nhánh kích thước nhỏ hơn, dùng phương pháp hàn đối đầu

1. Thành phần chính: Nhựa PE100
2. Công nghệ sản xuất: Đúc & tiện
3. Loại hàng: Tê thu hàn
4. Nơi sản xuất: TQ, Malaysia
5. Phương pháp nối: Hàn nối đầu
6. Màu sắc: Đen
7. Phương thức đóng gói: Bao tải
8. Khả năng sản xuất: Cont 40ft/ tháng

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

 

STT Kích thước Áp lực PN10 Đơn giá Áp lực PN16 Đơn giá
  (mm) (Độ dày mm)   (Độ dày mm)  
1 63 x 50 x 63 3.8 x 3.0 x 3.8          50,736 5.8 x 4.6 x 5.8 Liên hệ
2 75 x 50 x 75 4.5 x 3.0 x 4.5          74,256 6.8 x 4.6 x 6.8 Liên hệ
3 75 x 63 x 75 4.5 x 3.8 x 4.5          78,512 6.8 x 5.8 x 6.8 Liên hệ
4 90 x 50 x 90 5.4 x 3.0 x 5.4       103,712 8.2 x 4.6 x 8.2 Liên hệ
5 90 x 63 x 90 5.4 x 3.8 x 5.4        107,968 8.2 x 5.8 x 8.2 Liên hệ
6 90 x 75 x 90 5.4 x 4.5 x 4.5       114,800 8.2 x 6.8 x 8.2 Liên hệ
7 110 x 50 x 110 6.6 x 3.0 x 6.6        161,168 10.0 x 4.6 x 10.0 Liên hệ
8 110 x 63 x 110 6.6 x 3.8 x 6.6        158,704 10.0 x 5.8 x 10.0 Liên hệ
9 110 x 75 x 110 6.6 x 4.5 x 6.6        177,184 10.0 x 6.8 x 10.0 Liên hệ
10 110 x 90 x 110 6.6 x 5.4 x 6.6        183,904 10.0 x 8.2 x 10.0 Liên hệ
11 125 x 63 x 125 7.4 x 3.8 x 7.4        234,640 11.4 x 5.8 x 11.4 Liên hệ
12 125 x 75 x 125 7.4 x 4.5 x 7.4        255,696 11.4 x 6.8 x 11.4 Liên hệ
13 125 x 90 x 125 7.4 x 5.4 x 7.4        285,936 11.4 x 8.2 x 11.4 Liên hệ
14 125 x 110 x 125 7.4 x 6.6 x 7.4        291,088 11.4 x 10.0 x 11.4 Liên hệ
15 140 x 63 x 140 8.3 x 3.8 x 8.3        511,392 12.7 x 5.8 x 12.7 Liên hệ
16 140 x 75 x 140 8.3 x 4.5 x 8.3        531,664 12.7 x 6.8 x 12.7 Liên hệ
17 140 x 90 x 140 8.3 x 5.4 x 8.3        613,424 12.7 x 8.2 x 12.7 Liên hệ
18 140 x 110 x 140 8.3 x 6.6 x 8.3        643,776 12.7 x 10.0 x 12.7 Liên hệ
19 140 x 125 x 140 8.3 x 7.4 x 8.3        700,336 12.7 x 11.4 x 12.7 Liên hệ
20 160 x 63 x 160 9.5 x 3.8 x 9.5        347,760 14.6 x 5.8 x 14.6 Liên hệ
21 160 x 75 x 160 9.5 x 4.5 x 9.5        367,920 14.6 x 6.8 x 14.6 Liên hệ
22 160 x 90 x160 9.5 x 5.4 x 9.5        378,000 14.6 x 8.2 x 14.6 Liên hệ
23 160 x 110 x 160 9.5 x 6.6 x 9.5        393,120 14.6 x 10.0 x 14.6 Liên hệ
24 160 x 125 x 160 9.5 x 7.4 x 9.5        418,544 14.6 x 11.4 x 14.6 Liên hệ
25 180 x 90 x 180 10.7 x 5.4 x 10.7       890,176 16.4 x 8.2 x 16.4 Liên hệ
26 180 x 110 x 180 10.7 x 6.6 x 10.7        894,432 16.4 x 10.0 x 16.4 Liên hệ
27 180 x 160 x 180 10.7 x 9.5 x 10.7        919,632 16.4 x 14.6 x 16.4 Liên hệ
28 200 x 63 x 200 11.9 x 3.8 x 11.9        546,784 18.2 x 5.8 x 18.2 Liên hệ
29 200 x 75 x 200 11.9 x 4.5 x 11.9        571,312 18.2 x 6.8 x 18.2 Liên hệ
30 200 x 90 x 200 11.9 x 5.4 x 11.9        582,176 18.2 x 8.2 x 18.2 Liên hệ
31 200 x 110 x 200 11.9 x 6.6 x 11.9        603,232 18.2 x 10.0 x 18.2 Liên hệ
32 200 x 125 x 200 11.9 x 7.4 x 11.9        909,664 18.2 x 11.4 x 18.2 Liên hệ
33 200 x 160 x 200 11.9 x 9.5 x 11.9        797,328 18.2 x 14.6 x 18.2 Liên hệ
34 225 x 63 x 225 13.4 x 3.8 x 13.4     1,093,568 20.5 x 5.8 x 20.5 Liên hệ
35 225 x 75 x 225 13.4 x 4.5 x 13.4    1,104,544 20.5 x 6.8 x 20.5 Liên hệ
36 225 x 90 x 225 13.4 x 5.4 x 13.4     1,124,816 20.5 x 8.2 x 20.5 Liên hệ
37 225 x 110 x 225 13.4 x 6.6 x 13.4     1,145,872 20.5 x 10.0 x 20.5 Liên hệ
38 225 x 160 x 225 13.4 x 9.5 x 13.4     1,261,456 20.5 x 14.6 x 20.5 Liên hệ
39 225 x 200 x 225 13.4 x 11.9 x 13.4     1,373,792 20.5 x 18.2 x 20.5 Liên hệ
40 250 x 63 x 250 14.8 x 3.8 x 14.8    1,380,512 22.7 x 5.8 x 22.7 Liên hệ
41 250 x 75 x 250 14.8 x 4.5 x 14.8     1,350,048 22.7 x 6.8 x 22.7 Liên hệ
42 250 x 90 x 250 14.8 x 5.4 x 14.8     1,350,048 22.7 x 8.2 x 22.7 Liên hệ
43 250 x 110 x 250 14.8 x 6.6 x 14.8     1,145,088 22.7 x 10.0 x 22.7 Liên hệ
44 250 x 160 x 250 14.8 x 9.5 x 14.8     1,518,832 22.7 x 14.6 x 22.7 Liên hệ
45 250 x 200 x 25 14.8 x 11.9 x 14.8     1,594,656 22.7 x 18.2 x 22.7 Liên hệ
46 250 x 225 x 250 14.8 x 13.4 x 14.8     1,738,240 22.7 x 20.5 x 22.7 Liên hệ
47 280 x 110 x 280 16.6 x 6.6 x 16.6     2,525,376 25.4 x 10.0 x 25.4 Liên hệ
48 280 x 160 x 280 16.6 x 9.5 x 16.6     3,221,568 25.4 x 14.6 x 25.4 Liên hệ
49 280 x 200 x 280 16.6 x 11.9 x 16.6     3,797,024 25.4 x 18.2 x 25.4 Liên hệ
50 280 x 250 x 280 16.6 x 14.8 x 16.6     4,218,928 25.4 x 22.7 x 25.4 Liên hệ
51 315 x 90 x 315 18.7 x 5.4 x 18.7     1,604,960 28.6 x 8.2 x 28.6 Liên hệ
52 315 x 110 x 315 18.7 x 6.6 x 18.7     1,789,648 28.6 x 10.0 x 28.6 Liên hệ
53 315 x 125 x 315 18.7 x 74 x 18.7     2,403,072 28.6 x 11.4 x 28.6 Liên hệ
54 315 x 160 x 315 18.7 x 9.5 x 18.7    2,024,288 28.6 x 14.6 x 28.6 Liên hệ
55 315 x 200 x 315 18.7 x 11.9 x 18.7     2,117,136 28.6 x 18.2 x 28.6 Liên hệ
56 315 x 225 x 315 18.7 x 13.4 x 18.7     2,700,096 28.6 x 20.5 x 28.6 Liên hệ
57 315 x 250 x 315 18.7 x 14.8 x 18.7     2,639,392 28.6 x 22.7 x 28.6 Liên hệ
58 355 x 110 x 355 21.1 x 6.6 x 21.1     2,812,320 32.2 x 10.0 x 32.2 Liên hệ
59 355 x 160 x 355 21.1 x 9.5 x 21.1     2,914,464 32.2 x 14.6 x 32.2 Liên hệ
60 355 x 200 x 355 21.1 x 11.9 x 21.1     2,965,872 32.2 x 18.2 x 32.2 Liên hệ
61 355 x 250 x 355 21.1 x 14.8 x 21.1     4,421,424 32.2 x 22.7 x 32.2 Liên hệ
62 355 x 315 x 355 21.1 x 18.7 x 21.1     7,594,048 32.2 x 28.6 x 32.2 Liên hệ
63 400 x 110 x 400 23.7 x 6.6 x 23.7     3,691,520 36.3 x 10.0 x 36.3 Liên hệ
64 400 x 160 x 400 23.7 x 9.5 x 23.7     3,721,088 36.3 x 14.6 x 36.3 Liên hệ
65 400 x 200 x 400 23.7 x 11.9 x 23.7     3,740,464 36.3 x 18.2 x 36.3 Liên hệ
66 400 x 250 x 400 23.7 x 14.8 x 23.7     5,011,104 36.3 x 22.7 x 36.3 Liên hệ
67 400 x 315 x 400 23.7 x 18.7 x 23.7     5,164,768 36.3 x 28.6 x 36.3 Liên hệ
68 450 x 110 x 450 26.7 x 6.6 x 26.7     8,437,856 40.9 x 10.0 x 40.9 Liên hệ
69 450 x 160 x 450 26.7 x 9.5 x 26.7   10,125,360 40.9 x 14.6 x 40.9 Liên hệ
70 450 x 200 x 450 26.7 x 11.9 x 26.7   10,547,264 40.9 x 18.2 x 40.9 Liên hệ
71 450 x 250 x 450 26.7 x 14.8 x 26.7   12,656,672 40.9 x 22.7 x 40.9 Liên hệ
72 450 x 315 x 450 26.7 x 18.7 x 26.7   13,922,384 40.9 x 28.6 x 40.9 Liên hệ
73 450 x 400 x 450 26.7 x 23.7 x 26.7 16,875,600 40.9 x 36.3 x 40.9 Liên hệ
74 500 x 110 x 500   9,703,568   Liên hệ
75 500 x 160 x 500   10,969,168   Liên hệ
76 500 x 200 x 500   12,656,672   Liên hệ
77 500 x 250 x 500   13,500,480   Liên hệ
78 500 x 315 x 500   16,875,600   Liên hệ
79 500 x 400 x 500   18,563,216   Liên hệ
80 560 x 110 x 560   21,094,528   Liên hệ
81 560 x 160 x 560   21,938,336   Liên hệ
82 560 x 200 x 560   23,625,840   Liên hệ
83 560 x 250 x 560   25,313,456   Liên hệ
84 560 x 315 x560   28,688,576   Liên hệ
85 560 x 400 x560   33,751,200   Liên hệ
86 560 x 500 x 560   40,501,440   Liên hệ
87 630 x 110 x 630   19,406,912   Liên hệ
88 630 x 160 x 630   21,094,528   Liên hệ
89 630 x 200 x 630   21,938,336   Liên hệ
90 630 x 250 x 630   22,782,032   Liên hệ
91 630 x 315 x 630   25,313,456   Liên hệ
92 630 x 400 x 630   26,157,152   Liên hệ
93 630 x 500 x 630   29,532,272   Liên hệ

>>>> Phụ Kiện HDPE