Trang chủ » Ống nhựa Tiền Phong » Phụ Kiện PPR » Zắc co ren ngoài PPR SINO

Zắc co ren ngoài PPR SINO

Zắc co ren ngoài PPR SINO

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co ren ngoài PPR SINO 20-1/2″ Ø 20 Cái 96.500
Zắc co ren ngoài PPR SINO 25-3/4″ Ø 25 Cái 150.500
Zắc co ren ngoài PPR SINO 32-1” Ø 32 Cái 236.500
Zắc co ren ngoài PPR SINO 40-1.1/4 Ø 40 Cái 351.000
Zắc co ren ngoài PPR SINO 50-1.1/2″ Ø 50 Cái 619.500
Zắc co ren ngoài PPR SINO 63-2″ Ø 63 Cái 838.000

>>>Ống nhụa PPR Tiền Phong

>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong