Trang chủ » Ống nhựa SINO » phụ kiện pvc Sino » Ba chạc 45° phun Sino

Ba chạc 45° phun Sino

ba chạc 45

>>>> Ống Nhựa uPVC Europipe

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Ba chạc 45° PVC 34 Sino Ø 34 Cái 5.200
Ba chạc 45° PVC 42 Sino Ø 42 Cái 7.000
Ba chạc 45° PVC 48 Sino Ø 48 Cái 13.600
Ba chạc 45° PVC 60 Sino Ø 60 Cái 18.300
Ba chạc 45° PVC 75 Sino Ø 75 Cái 35.100
Ba chạc 45° PVC 90 Sino Ø 90 Cái 43.000
Ba chạc 45° PVC 110 Sino Ø 110 Cái 65.000
Ba chạc 45° PVC 125 Sino Ø 125 Cái 128.000
Ba chạc 45° PVC 140 Sino Ø 140 Cái 208.000
Ba chạc 45° PVC 160 Sino Ø 160 Cái 295.000

>>>> Phụ Kiện PPR Europipe