Trang chủ » Ống nhựa SINO » phụ kiện pvc Sino » Bịt xả thông tắc PVC Sino

Bịt xả thông tắc PVC Sino

bit-xa-thong-tac-pvc

Xem thêm: Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Xem thêm: Phụ Kiện uPVC Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Bịt xả thông tắc PVC 60 Sino Ø 60 Cái 10.000
Bịt xả thông tắc PVC 75 Sino Ø 75 Cái 14.500
Bịt xả thông tắc PVC 90 Sino Ø 90 Cái 21.100
Bịt xả thông tắc PVC 110 Sino Ø 110 Cái 28.000
Bịt xả thông tắc PVC 125 Sino Ø 125 Cái 40.000
Bịt xả thông tắc PVC 140 Sino Ø 140 Cái 53.000
Bịt xả thông tắc PVC 160 Sino Ø 160 Cái 71.000