Trang chủ » Ống nhựa SINO » phụ kiện pvc Sino » Chếch PVC 45 độ (cút PVC) Sino

Chếch PVC 45 độ (cút PVC) Sino

Chếch PVC 45 độ (cút PVC)

chech-pvc

Xem thêm: Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Xem thêm: Ống Nhựa PPR Tiền Phong

Tên sản phẩm

Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Nối góc 45° Phun PVC 21 Sino Ø 21 Cái

1.300

Nối góc 45° Phun PVC 27 Sino

Ø 27 Cái 1.600
Nối góc 45° Phun PVC 34 Sino Ø 34 Cái

2.300

Nối góc 45° Phun PVC 42 Sino

Ø 42 Cái 3.600
Nối góc 45° Phun PVC 48 Sino Ø 48 Cái

5.800

Nối góc 45° Phun PVC 60 Sino

Ø 60 Cái 9.500
Nối góc 45° Phun PVC 75 Sino Ø 75 Cái

16.400

Nối góc 45° Phun PVC 90 Sino

Ø 90 Cái 22.500
Nối góc 45° Phun PVC 110 Sino Ø 110 Cái

32.800

Nối góc 45° Phun PVC 125 Sino

Ø 125 Cái 65.000
Nối góc 45° Phun PVC 140 Sino Ø 140 Cái

72.000

Nối góc 45° Phun PVC 160 Sino

Ø 160 Cái 110.000
Nối góc 45° Phun PVC 200 Sino Ø 180 Cái

265.000