Trang chủ » Phụ kiện ppr Blue ocean » Ba Chạc 90° CB Blue ocean

Ba Chạc 90° CB Blue ocean

Tê thu 90° PPR Blue Ocean

Tê thu 90° PPR Blue Ocean

>>>> Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh

Tê thu Kích cỡ Đơn giá
(vnđ/c)
Ba Chạc 90° CB Blue ocean 25/20 13,800
 Ba Chạc 90° CB Blue ocean 32/20 20,700
 Ba Chạc 90° CB Blue ocean 32/25 23,500
 Ba Chạc 90° CB Blue ocean 40/20 55,000
 Ba Chạc 90° CB Blue ocean 40/25 58,500
 Ba Chạc 90° CB Blue ocean 40/32 67,800
 Ba Chạc 90° CB Blue ocean 50/20 80,500
 Ba Chạc 90° CB Blue ocean 50/25 88,500
 Ba Chạc 90° CB Blue ocean 50/32 91,500
 Ba Chạc 90° CB Blue ocean 50/40 108,000
 Ba Chạc 90° CB Blue ocean 63/20 155,000
 Ba Chạc 90° CB Blue ocean 63/25 168,000
 Ba Chạc 90° CB Blue ocean 63/32 188,000
 Ba Chạc 90° CB Blue ocean 63/40 233,000
 Ba Chạc 90° CB Blue ocean 63/50 255,000
 Ba Chạc 90° CB Blue ocean 75/25 199,500
 Ba Chạc 90° CB Blue ocean 75/32 212,500
 Ba Chạc 90° CB Blue ocean 75/40 215,000
 Ba Chạc 90° CB Blue ocean 75/50 232,500

 

>>>> Ống nhựa HDPE Gân Bình Minh