Trang chủ » Phụ kiện ppr Blue ocean » Ba Chạc 90° ren trong Blue ocean

Ba Chạc 90° ren trong Blue ocean

Tê 90° ren trong Blue ocean

 te-ren-trong-ppr

 

>>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong

 

Tê Ren Trong                               Threaded Tee Female

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Ba Chạc 90° ren trong Blue ocean 20 x 1/2″ Cái 61,000
2 Ba Chạc 90° ren trong Blue ocean 20 x 3/4″ Cái

74,000

3

Ba Chạc 90° ren trong Blue ocean 25 x 1/2″ Cái 61,500
4 Ba Chạc 90° ren trong Blue ocean 25 x 3/4″ Cái

87,000

5

Ba Chạc 90° ren trong Blue ocean 32 x 1/2″ Cái 150,000
6 Ba Chạc 90° ren trong Blue ocean 32 x 3/4″ Cái

187,500

7

Ba Chạc 90° ren trong Blue ocean 32 x 1″ Cái 217,000
8 Ba Chạc 90° ren trong Blue ocean 40 x 1″ Cái

335,000

9

Ba Chạc 90° ren trong Blue ocean 40 x 1.1/4″ Cái

415,900

>>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh