Trang chủ » blue ocean » Phụ kiện ppr Blue ocean » Đầu Bịt PPR Blue ocean

Đầu Bịt PPR Blue ocean

=Đầu Bịt PPR

nut-bit

>>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu bịt PPR Blue ocean 20 Ø 20 Cái 2.900
Đầu bịt PPR Blue ocean25 Ø 25 Cái 5.000
Đầu bịt PPR Blue ocean 32 Ø 32 Cái 6.500
Đầu bịt PPR Blue ocean 40 Ø 40 Cái 9.800
Đầu bịt PPR Blue ocean 50 Ø 50 Cái 18.500

>>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh