Trang chủ » Ống nhựa SINO » phụ kiện pvc Sino » Ba chạc 90° CB phun PPR Sino

Ba chạc 90° CB phun PPR Sino

ba-chac-cb-pvc-tien-phong

Xem thêm: Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Xem thêm: Phụ Kiện uPVC Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Ba chạc 90° CB PPR 25-20-25 Sino —– Cái 10.500
Ba chạc 90° CB PPR 32-20-32 Sino —– Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR 40-20-40 Sino —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-20-50 Sino —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 32-25-32 Sino —– Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR 40-25-40 Sino —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-25-50 Sino —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 63-25-63 Sino —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-25-75 Sino —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 40-32-40 Sino —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-32-50 Sino —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 50-40-50 Sino —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 63-32-63 Sino —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-32-75 Sino —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 63-40-63 Sino —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-40-75 Sino —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 63-50-63 Sino —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-50-75 Sino —– Cái 185.000
Ba chạc 90° CB PPR 90-50-90 Sino —– Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR 75-63-75 Sino —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 90-63-90 Sino —– Cái 290.000
Ba chạc 90° CB PPR 90-75-90 Sino —– Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR 110-63-110 Sino —– Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR 110-75-110 Sino —– Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR 110-90-110 Sino —– Cái 460.000