Trang chủ » phu kiện ppr trang chủ » Ba Chạc 90° ren ngoài Tiền Phong

Ba Chạc 90° ren ngoài Tiền Phong

 

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Ba chạc 90° ren ngoài PPR 20-1/2″ Tiền Phong Ø 20 Cái 52.500
Ba chạc 90° ren ngoài PPR 25-1/2″ Tiền Phong Ø 25 Cái 57.000
Ba chạc 90° ren ngoài PPR 25-3/4″ Tiền Phong Ø 25 Cái 69.000
Ba chạc 90° ren ngoài PPR 32-1″ Tiền Phong Ø 32 Cái 145.000
Ba chạc 90° ren ngoài PPR 50-1″ Tiền Phong Ø 50 Cái 165.000
Ba chạc 90° ren ngoài PPR 50-3/4″ Tiền Phong Ø 50 Cái 165.000

>>>> Phụ Kiện HDPE

>>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong