Trang chủ » Ống nhựa VESBO » Phụ kiện PPR VESBO » Ba Chạc 90° ren trong VESBO

Ba Chạc 90° ren trong VESBO

Tê ren trong Vesbo

te-ren-trong

>>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong

 

Tê Ren Trong                               Threaded Tee Female

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Ba Chạc 90° ren trong VESBO 20×1/2″ Cái              52,000
2 Ba Chạc 90° ren trong VESBO 20×3/4″ Cái

             53,000

3

Ba Chạc 90° ren trong VESBO 25×1/2″ Cái              54,200
4 Ba Chạc 90° ren trong VESBO 25×3/4″ Cái

             62,000

>>>> Phụ Kiện uPVC