Nối Góc 90° VESBO

Cút đều PPR Vesbo

noi-goc-90

Co 90º                   90º Elbow         

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Nối Góc 90° VESBO 20 Cái          7,200
2 Nối Góc 90° VESBO 25 Cái

       11,600

3

Nối Góc 90° VESBO 32 Cái        16,800
4 Nối Góc 90° VESBO 40 Cái

       26,600

5

Nối Góc 90° VESBO 50 Cái        52,800
6 Nối Góc 90° VESBO 63 Cái

     105,000

7

Nối Góc 90° VESBO 75 Cái      178,000
8 Nối Góc 90° VESBO 90 Cái

     346,000

9

Nối Góc 90° VESBO 110 Cái

     482,000

>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh
>>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh