Bích PPR VESBO

Vòng trong mặt bích PPR Vesbo      

mat-bich-ppr

   >>>> Phụ kiện PPR Bình Minh

Vòng Trong Mặt Bích                              Flange Adapter

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Bích PPR VESBO 63 Cái        39,400
2 Bích PPR VESBO 75 Cái

       54,000

3

Bích PPR VESBO 90 Cái        87,300
4 Bích PPR VESBO 110 Cái

     136,300

>>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)