Trang chủ » Phụ kiện ppr Blue ocean » Bích PPR Blue ocean

Bích PPR Blue ocean

Vòng trong mặt bích PPR Blue Ocean

mat-bich-ppr

>>>> Phụ kiện PPR Bình Minh

 

Vòng Trong Mặt Bích                              Flange Adapter

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Bích PPR Blue ocean 32 Cái           123,750
2 Bích PPR Blue ocean 40 Cái

          150,000

3

Bích PPR Blue ocean 50 Cái           276,000
4 Bích PPR Blue ocean 63 Cái

          310,500

5

Bích PPR Blue ocean 75 Cái           375,000
6 Bích PPR Blue ocean 90 Cái

          525,000

7

Bích PPR Blue ocean 110 Cái           630,000
8 Bích PPR Blue ocean 125 Cái

       1,012,500

9

Bích PPR Blue ocean 160 Cái

       1,410,000

>>>> Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh