Trang chủ » Phụ kiện ppr Blue ocean » Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean

Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean

Đầu Nối CB phun PPR

con-thu-ppr

 

Côn Thu                                     Reducing Coupling

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 25 x 20 Cái               10,500
2 Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 32 x 20 Cái

              14,700

3

Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 32 x 25 Cái               17,250
4 Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 40 x 25 Cái

              19,500

5

Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 40 x 25 Cái

              21,900

6

Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 40 x 32 Cái               27,000
7 Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 50 x 20 Cái

              32,250

8

Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 50 x 25 Cái               40,500
9 Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 50 x 32 Cái

              46,500

10

Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 50 x 40 Cái               57,000
11 Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 63 x 20 Cái

              72,750

12

Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 63 x 25 Cái                73,500
13 Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 63 x 32 Cái

              93,750

14

Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 63 x 40 Cái               94,500
15 Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 63 x 50 Cái

              96,750

16

Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 75 x 25 Cái             100,050
17 Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 75 x 32 Cái

            173,400

18

Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 75 x 40 Cái             176,700
19 Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 75 x 50 Cái

            178,350

20

Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 75 x 63 Cái             184,200
21 Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 90 x 40 Cái

            247,500

22

Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 90 x 50 Cái             251,250
23 Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 90 x 63 Cái

            257,250

24

Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 90 x 75 Cái             266,400
25 Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 110 x 50 Cái

            382,500

26

Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 110 x 63 Cái             410,700
27 Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 110 x 75 Cái

            429,600

28

Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 110 x 90 Cái             450,000
29 Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 125 x 110 Cái

          ,364,250

30

Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 160 x110 Cái          1,790,400
31 Đầu Nối CB phun PPR Blue ocean 160 x125 Cái

         1,950,000

>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh