Trang chủ » Ống nhựa SINO » phụ kiện pvc Sino » Đầu nối CB phun Sino

Đầu nối CB phun Sino

dau-noi-chuyen-bac-pvc-tien-phong

Xem thêm:Ống Nhựa PPR Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Đầu nối CB 27-21 Sino —– Cái 1.200
Đầu nối CB 34-21 Sino —– Cái 1.600
Đầu nối CB 34-27 Sino —– Cái 2.100
Đầu nối CB 42-21 Sino —– Cái 2.300
Đầu nối CB 42-27 Sino —– Cái 2.500
Đầu nối CB 42-34 Sino —– Cái 2.700
Đầu nối CB 48-21 Sino —– Cái 3.200
Đầu nối CB 48-27 Sino —– Cái 3.400
Đầu nối CB 48-34 Sino —– Cái 3.500
Đầu nối CB 48-42 Sino —– Cái 3.600
Đầu nối CB 60-21 Sino —– Cái 4.500
Đầu nối CB 60-27 Sino —– Cái 5.400
Đầu nối CB 60-34 Sino —– Cái 5.400
Đầu nối CB 60-42 Sino —– Cái 6.200
Đầu nối CB 60-48 Sino —– Cái 5.800
Đầu nối CB 75-34 Sino —– Cái 10.500
Đầu nối CB 75-42 Sino —– Cái 8.600
Đầu nối CB 75-48 Sino —– Cái 8.600
Đầu nối CB 75-60 Sino —– Cái 9.000
Đầu nối CB 90-34 Sino —– Cái 11.500
Đầu nối CB 90-42 Sino —– Cái 16.500
Đầu nối CB 90-48 Sino —– Cái 12.500
Đầu nối CB 90-60 Sino —– Cái 18.500
Đầu nối CB 90-75 Sino —– Cái 14.000
Đầu nối CB 110-34 Sino —– Cái 18.800
Đầu nối CB 110-42 Sino —– Cái 19.000
Đầu nối CB 110-48 Sino —– Cái 27.300
Đầu nối CB 110-60 Sino —– Cái 29.000
Đầu nối CB 110-75 Sino —– Cái 30.000
Đầu nối CB 110-90 Sino —– Cái 32.400
Đầu nối CB 140-110 Sino —– Cái 43.100
Đầu nối CB 160-90 Sino —– Cái 87.200
Đầu nối CB 200-110 Sino —– Cái 163.800
Đầu nối CB 200-160 Sino —– Cái 175.200

Xem thêm: Ống Nhựa uPVC Tiền Phong