Trang chủ » Ống nhựa Tiền Phong » Phụ Kiện uPVC Tiền Phong » Đầu nối thẳng phun PVC Tiền Phong

Đầu nối thẳng phun PVC Tiền Phong

dau-noi-thang-pvc-tien-phong

>>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>>Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

 

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Đầu nối thẳng phun PVC 21 Tiền Phong Ø 21 Cái 1.200
Đầu nối thẳng phun PVC 27 Tiền Phong Ø 27 Cái 1.500
Đầu nối thẳng phun PVC 34 Tiền Phong Ø 34 Cái 1.800
Đầu nối thẳng phun PVC 42 Tiền Phong Ø 42 Cái 3.000
Đầu nối thẳng phun PVC 48 Tiền Phong Ø 48 Cái 3.800
Đầu nối thẳng phun PVC 60 Tiền Phong Ø 60 Cái 6.500
Đầu nối thẳng phun PVC 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 9.000
Đầu nối thẳng phun PVC 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 12.000
Đầu nối thẳng phun PVC 110 Tiền Phong Ø 110 Cái 15.100

 

>>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh