Keo dán ống PVC 15g

keo-phu-kien-upvc

 

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Keo dán ống PVC 15g —– Tuýp 3.100
Keo dán ống PVC 30g —– Tuýp 4.600
Keo dán ống PVC 50g —– Tuýp 7.200
Keo dán ống PVC 500g   Hộp 64.900
Keo dán ống PVC Kg —– Kg 129.800