Trang chủ » Ống nhựa VESBO » Phụ kiện PPR VESBO » Đầu Nối thẳng VESBO

Đầu Nối thẳng VESBO

Măng sông PPR Vesbo


noi-thang-ppr-noi-thuong

>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong

Măng Sông                            Couping

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Đầu nối thẳng VESBO 20 Cái          5,400
2 Đầu nối thẳng VESBO 25 Cái

         7,800

3

Đầu nối thẳng VESBO 32 Cái        11,600
4 Đầu nối thẳng VESBO 40 Cái

       18,500

5

Đầu nối thẳng VESBO 50 Cái        31,800
6 Đầu nối thẳng VESBO 63 Cái

       64,000

7

Đầu nối thẳng VESBO 75 Cái        98,000
8 Đầu nối thẳng VESBO 90 Cái

     168,000

9

Đầu nối thẳng VESBO 110 Cái

     236,000

>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong