Nối Góc 45° VESBO

Chếch 45° PPR Vesbo

chech-45

 

>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh

 

Cút 45º PPR                                           45º Elbow

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Nối Góc 45° VESBO 20 Cái          6,400
2 Nối Góc 45° VESBO 25 Cái

         9,400

3

Nối Góc 45° VESBO 32 Cái        15,800
4 Nối Góc 45° VESBO 40 Cái

       29,800

5

Nối Góc 45° VESBO 50 Cái        58,800
6 Nối Góc 45° VESBO 63 Cái

     124,000

7

Nối Góc 45° VESBO 75 Cái      174,000
8 Nối Góc 45° VESBO 90 Cái

     306,000

9

Nối Góc 45° VESBO 110 Cái

     383,000

>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh