Trang chủ » Phụ kiện ppr Blue ocean » Nối Góc 90° Blue ocean

Nối Góc 90° Blue ocean

Cút PPR Blue Ocean

noi-goc-90

>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh

Co 90º                   90º Elbow        

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Nối Góc 90° Blue ocean 20 Cái              11,250
2 Nối Góc 90° Blue ocean 25 Cái

             15,000

3

Nối Góc 90° Blue ocean 32 Cái              24,000
4 Nối Góc 90° Blue ocean 40 Cái

             40,200

5

Nối Góc 90° Blue ocean 50 Cái              83,100
6 Nối Góc 90° Blue ocean 63 Cái

           187,500

7

Nối Góc 90° Blue ocean 75 Cái            364,500
8 Nối Góc 90° Blue ocean 90 Cái

           547,500

9

Nối Góc 90° Blue ocean  110 Cái           900,000
10 Nối Góc 90° Blue ocean 125 Cái

        1,796,400

11

Nối Góc 90° Blue ocean 160 Cái

      2,200,000

>>>> Ống nhựa HDPE Gân Bình Minh