Trang chủ » Ống nhựa Europipe » phụ kiện ppr-Europipe

phụ kiện ppr-Europipe

chech-45

Nối Góc 45° PPR Europipe

Nối góc 45° PPR Europipe Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Zắc co nhựa PPR 20 EuroPipe Ø 20 Cái 38.000 Zắc co nhựa PPR 25 EuroPipe Ø 25 Cái 56.000 Zắc co nhựa PPR 32 EuroPipe Ø 32 Cái 80.500 Zắc co nhựa PPR 40 EuroPipe Ø 40 Cái 92.500 Zắc co nhựa PPR 50 EuroPipe …

Nối Góc 45° PPR Europipe Read More »

Đầu Nối CB PPR Europipe

Đầu Nối CB PPR Europipe

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Đầu nối CB Phun PPR 25-20 Europipe —– Cái 4.800 Đầu nối CB Phun PPR 32-20 Europipe —– Cái 6.800 Đầu nối CB Phun PPR 40-20 Europipe —– Cái 10.500 Đầu nối CB Phun PPR 50-20 Europipe —– Cái 18.900 Đầu nối CB Phun PPR 63-20 Europipe —– Cái 36.600 Đầu nối …

Đầu Nối CB PPR Europipe Read More »

Zắc co ren ngoài PPR Europipe

Zắc co ren ngoài PPR Europipe Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Zắc co ren ngoài PPR 20-1/2″ EuroPipe Ø 20 Cái 96.500 Zắc co ren ngoài PPR 25-3/4″ EuroPipe Ø 25 Cái 150.500 Zắc co ren ngoài PPR 32-1” EuroPipe Ø 32 Cái 236.500 Zắc co ren ngoài PPR 40-1.1/4 EuroPipe Ø 40 Cái 351.000 …

Zắc co ren ngoài PPR Europipe Read More »

Zắc co ren trong PPR Europipe

Zắc co ren trong PPR Europipe Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Zắc co ren trong PPR 20-1/2″ EuroPipe Ø 20 Cái 90.500 Zắc co ren trong PPR 25-3/4″ EuroPipe Ø 25 Cái 145.000 Zắc co ren trong PPR 32-1” EuroPipe Ø 32 Cái 212.500 Zắc co ren trong PPR 40-1.1/4 EuroPipe Ø 40 Cái 333.000 Zắc …

Zắc co ren trong PPR Europipe Read More »

rac-co-nhua-ppr

Zắc co nhựa PPR Europipe

Zắc co nhựa PPR Europipe Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Zắc co nhựa PPR 20 EuroPipe Ø 20 Cái 38.000 Zắc co nhựa PPR 25 EuroPipe Ø 25 Cái 56.000 Zắc co nhựa PPR 32  EuroPipe Ø 32 Cái 80.500 Zắc co nhựa PPR 40 EuroPipe Ø 40 Cái 92.500 Zắc co nhựa PPR 50 EuroPipe Ø …

Zắc co nhựa PPR Europipe Read More »

dau-noi-ren-trong

Đầu Nối ren trong PPR Europipe

>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Đầu nối ren trong PPR 20-1/2″ EuroPipe Ø 20 Cái 38.000 Đầu nối ren trong PPR 25-1/2″ EuroPipe Ø 25 Cái 46.500 Đầu nối ren trong PPR 25-3/4″ EuroPipe Ø 25 Cái 51.900 Đầu nối ren trong PPR 32-1″ EuroPipe Ø 32 Cái 84.500 Đầu …

Đầu Nối ren trong PPR Europipe Read More »

Đầu Nối thẳng PPR

Đầu Nối thẳng PPR Europipe

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Đầu nối thẳng PPR 20 EuroPipe  Ø 20 Cái 3.100 Đầu nối thẳng PPR25 Europipe Ø 25 Cái 5.200 Đầu nối thẳng PPR 32 Europipe Ø 32 Cái 8.000 Đầu nối thẳng PPR 40 Europipe Ø 40 Cái 12.800 Đầu nối thẳng PPR 50 Europipe Ø 50 Cái 23.000 Đầu nối thẳng …

Đầu Nối thẳng PPR Europipe Read More »