Trang chủ » Ống nhựa Europipe » phụ kiện ppr-Europipe » Đầu Nối thẳng PPR Europipe

Đầu Nối thẳng PPR Europipe

noi-thang-ppr-noi-thuong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối thẳng PPR 20 EuroPipe  Ø 20 Cái 3.100
Đầu nối thẳng PPR25 Europipe Ø 25 Cái 5.200
Đầu nối thẳng PPR 32 Europipe Ø 32 Cái 8.000
Đầu nối thẳng PPR 40 Europipe Ø 40 Cái 12.800
Đầu nối thẳng PPR 50 Europipe Ø 50 Cái 23.000
Đầu nối thẳng PPR 63 Europipe Ø 63 Cái 46.000
Đầu nối thẳng PPR 75 Europipe Ø 75 Cái 77.100
Đầu nối thẳng PPR 90 Europipe Ø 90 Cái 130.500
Đầu nối thẳng PPR 110 Europipe Ø 110 Cái 211.600

>>>> Ống PPR chịu tia cực tím

>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong