Trang chủ » Ống nhựa Europipe » phụ kiện ppr-Europipe » Đầu Nối CB PPR Europipe

Đầu Nối CB PPR Europipe

con-thu-ppr

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối CB Phun PPR 25-20 Europipe —– Cái 4.800
Đầu nối CB Phun PPR 32-20 Europipe —– Cái 6.800
Đầu nối CB Phun PPR 40-20 Europipe —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-20 Europipe —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-20 Europipe —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 32-25 Europipe —– Cái 6.800
Đầu nối CB Phun PPR 40-25 Europipe —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-25 Europipe —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-25 Europipe —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 40-32 Europipe —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-32 Europipe —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-32 Europipe —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 50-40 Europipe —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-40 Europipe —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 63-50 Europipe —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 75-40 Europipe —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 75-50 Europipe —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 75-63 Europipe —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 90-63 Europipe —– Cái 103.700
Đầu nối CB Phun PPR 90-75 Europipe —– Cái 103.700
Đầu nối CB Phun PPR 110-50 Europipe —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-63 Europipe —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-75 Europipe —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-90 Europipe —– Cái 183.600

>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện uPVC