Trang chủ » Ống nhựa VESBO » Phụ kiện PPR VESBO » Ống Tránh PPR VESBO

Ống Tránh PPR VESBO

Ống tránh Vesbo (Ống cong)

>>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh

Ống Tránh                   Cross-over Pipe

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Ống Tránh PPR VESBO 20 Cái               22,000
2 Ống Tránh PPR VESBO 25 Cái

              40,000

3

Ống Tránh PPR VESBO 32 Cái

              62,000

>>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh