Tủ điện vỏ kim loại ( Loại dùng trong nhà)

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Tủ điện vỏ kim loại ( Loại dùng trong nhà)      
1   Tủ điện vỏ kim loại ( Loại dùng trong nhà)   chiếc Liên hệ
2   Tủ điện trong nhà 400x300x150 tôn sơn tĩnh điện Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 300.000 VND
3   Tủ điện trong nhà 400x400x150 tôn sơn tĩnh điện Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 350.000 VND
4   Tủ điện trong nhà 600x350x200 tôn sơn tĩnh điện Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 540.000 VND
5   Tủ điện trong nhà 600x400x200 tôn sơn tĩnh điện Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 540.000 VND
6   Tủ điện trong nhà 600x450x200 tôn sơn tĩnh điện Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 540.000 VND
7   Tủ điện trong nhà 700x400x250 tôn sơn tĩnh điện Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 590.000 VND
8   Tủ điện trong nhà 700x450x250 tôn sơn tĩnh điện Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 590.000 VND
9   Tủ điện trong nhà 700x500x250 tôn sơn tĩnh điện Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 630.000 VND
10   Tủ điện trong nhà 800x400x250 tôn sơn tĩnh điện Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 610.000 VND
11   Tủ điện trong nhà 800x500x250 tôn sơn tĩnh điện Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 610.000 VND
12   Tủ điện trong nhà 800x600x300 tôn sơn tĩnh điện Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 790.000 VND
13   Tủ điện trong nhà 1000x600x300 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 1.450.000 VND
14   Tủ điện trong nhà 1000x700x300 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 1.640.000 VND
15   Tủ điện trong nhà 1000x800x350 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 1.750.000 VND
16   Tủ điện trong nhà 1200x600x300 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 1.750.000 VND
17   Tủ điện trong nhà 1200x700x300 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 1.780.000 VND
18   Tủ điện trong nhà 1200x800x400 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 1.820.000 VND
19   Tủ điện trong nhà 1500x800x400 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 2.800.000 VND
20   Tủ điện trong nhà 1600x800x400 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 3.040.000 VND
21   Tủ điện trong nhà 1700x800x450 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 3.200.000 VND
22   Tủ điện trong nhà 1800x800x450 tôn sơn tĩnh điện dày 1,2 mm Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 3.300.000 VND
23   Tủ điện trong nhà 1800x800x450 tôn sơn tĩnh điện dày 1,5 mm Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 4.200.000 VND
24   Tủ điện trong nhà 2200x1000x600 tôn sơn tĩnh điện dày 1,5 mm Việt Nam ( EMD, E Nhất, TDH) chiếc 6.800.000 VND

>>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong