Tủ phân phối điện 3 pha ( dùng chứa MCB )

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Tủ phân phối điện 3 pha ( dùng chứa MCB )      
1   Tủ phân phối điện 3 pha ( dùng chứa MCB )   chiếc Liên hệ

 

>>> Phụ kiện ống nhựa HPDE Đệ Nhất

>>>> Ống nhựa HDPE 80 Đệ Nhất