Tủ điện vỏ kim loại ( Loại nắp âm)

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Tủ điện vỏ kim loại ( Loại nắp âm,)      
1   Tủ điện vỏ kim loại ( Loại nắp âm,)   chiếc Liên hệ

>>>> Ống nhựa uPVC Đệ Nhất

>>>Ống nhựa HDPE 100 Đệ Nhất