Trang chủ » Nhựa VESBO » Phụ kiện PPR VESBO » Van Bi rắc co nhựa Vesbo

Van Bi rắc co nhựa Vesbo

Van bi rắc co nhựa

van-bi-rac-co-nhua-vesbo

>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong

Van Bi Rắc Co nhựa

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Van Bi rắc co nhựa Vesbo 20mm Cái          638,600
2 Van Bi rắc co nhựa Vesbo 25mm Cái

         811,500

3

Van Bi rắc co nhựa Vesbo 32mm Cái       1,107,000
4 Van Bi rắc co nhựa Vesbo 40mm Cái

      1,388,000

5

Van Bi rắc co nhựa Vesbo 50mm Cái       1,646,400
6 Van Bi rắc co nhựa Vesbo 63mm Cái

      2,070,600

7

Van Bi rắc co nhựa Vesbo 75mm Cái       5,229,000
8 Van Bi rắc co nhựa Vesbo 90mm Cái

      5,460,000

>>>> Ống Nhựa PPR Bình Minh