Trang chủ » Ống nhựa VESBO » Phụ kiện PPR VESBO » Van Inoc dài PPR Vesbo

Van Inoc dài PPR Vesbo

Van Inoc dài Vesbo         

van-inoc-dai-vesbo 

>>>> Phụ kiện PPR Bình Minh

Van Inoc dài

STT

Quy cách ĐVT Giá (VAT)
1 Van Inoc dài PPR Vesbo 20mm Cái

            455,700

2

Van Inoc dài PPR Vesbo 25mm Cái             491,400
3 Van Inoc dài PPR Vesbo 32mm Cái

           600,600