Trang chủ » Nhựa Bình Minh » Phụ kiện PPR Bình Minh » Ba Chạc 90° CB Bình Minh

Ba Chạc 90° CB Bình Minh

te-deu-ppr

Tê thu PPR Bình Minh (Ba chạc 90° CB Bình Minh)

te-deu-ppr

>>> Ống nhựa PPR Vinaconex

>>>> Phụ kiện hàn vinaconex

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Ba chạc 90° CB PPR 25-20-25 Bình Minh —– Cái 14.300
Ba chạc 90° CB PPR 32-20-32 Bình Minh —– Cái 20.900
Ba chạc 90° CB PPR 40-20-40 Bình Minh —– Cái 52.800
Ba chạc 90° CB PPR 50-20-50 Bình Minh —– Cái 81.400
Ba chạc 90° CB PPR 32-25-32 Bình Minh —– Cái 24.200
Ba chạc 90° CB PPR 40-25-40 Bình Minh —– Cái 57.200
Ba chạc 90° CB PPR 50-25-50 Bình Minh —– Cái 89.100
Ba chạc 90° CB PPR 63-25-63 Bình Minh —– Cái 172.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-25-75 Bình Minh —– Cái 270.600
Ba chạc 90° CB PPR 40-32-40 Bình Minh —– Cái 62.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-32-50 Bình Minh —– Cái 92.400
Ba chạc 90° CB PPR 50-40-50 Bình Minh —– Cái 99.000
Ba chạc 90° CB PPR 63-32-63 Bình Minh —– Cái 189.200
Ba chạc 90° CB PPR 75-32-75 Bình Minh —– Cái 270.600
Ba chạc 90° CB PPR 63-40-63 Bình Minh —– Cái 266.200
Ba chạc 90° CB PPR 75-40-75 Bình Minh —– Cái 270.600
Ba chạc 90° CB PPR 63-50-63 Bình Minh —– Cái 270.600
Ba chạc 90° CB PPR 75-50-75 Bình Minh —– Cái 270.600
Ba chạc 90° CB PPR 90-50-90 Bình Minh —– Cái 411.400
Ba chạc 90° CB PPR 75-63-75 Bình Minh —– Cái 270.600
Ba chạc 90° CB PPR 90-63-90 Bình Minh —– Cái 437.800
Ba chạc 90° CB PPR 90-75-90 Bình Minh —– Cái 2465.300
Ba chạc 90° CB PPR 110-63-110 Bình Minh —– Cái 4661.100
Ba chạc 90° CB PPR 110-75-110 Bình Minh —– Cái 766.700
Ba chạc 90° CB PPR 110-90-110 Bình Minh —– Cái 4766.700