Trang chủ » Ống nhựa Bình Minh » Ống uPVC Bình Minh » Ống nhựa PVC cứng hệ inch

Ống nhựa PVC cứng hệ inch

ong-nhua-upvc-cung

Ống nhựa PVC cứng hệ inch

Kích thước danh
nghĩa

Đường kính ngoài danh nghĩa

Chiều dài khớp nối

Chiều dày thành ống danh nghĩa, en

 

Chiều dài ống danh nghĩa, Ln

DN/OD

dn

L

Lb

PN 3

PN 5

PN 6

PN 9

PN 12

PN 15

 

 

mm

Inch

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

m

m

21

1/2

21,4

30

1,6

4,0

6,0

27

3/4

26,8

35

1,8

4,0

6,0

34

1

33,6

40

2,0

4,0

6,0

42

11/4

42,3

44

2,1

4,0

6,0

49

11/2

48,3

55

2,4

4,0

6,0

60

2

60,3

63

2,0

2,8

4,0

6,0

90

3

88,9

64

1,7

2,9

3,8

4,0

6,0

114

4

114,3

100

124

3,2

3,8

4,9

4,0

6,0

168

6

168,3

132

137

4,3

7,3

4,0

6,0

220

8

219,1

200

151

5,1

6,6

8,7

4,0

6,0

>>>>Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)