Trang chủ » Ống nhựa Bình Minh » Ống uPVC Bình Minh » Ống nhựa PVC cứng hệ CIOD – AS/NZS 1477:2006

Ống nhựa PVC cứng hệ CIOD – AS/NZS 1477:2006

ong-nhua-upvc-cung-he-met

VẬT LIỆU

Ống nhựa PVC cứng hệ CIOD – AS/NZS 1477:2006 được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo

CÁC ĐẶT TÍNH KHÁC

Xem thông tin trong mục hỗ trợ khác hàng

Kích thước danh
nghĩa

Đường kính ngoài danh nghĩa

Chiều dài khớp nối

Chiều dày thành ống danh nghĩa, en

Chiều dài ống danh nghĩa, Ln

 

DN/OD

dn

L

Lb

PN 10

PN 12

 

 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

m

m

100

121,9

100

117

6,7

4,0

6.0

150

177,3

125

130

9,7

4,0

6.0

200

222,0

150

180

9,7

11,4

4,0

6.0

 

 

>>> Ống nhựa uPVC Đệ Nhất

>>>> Ống nhựa HPDE Đệ Nhất